Gdy zdarzy się iż Windows XP pobierze nam moduł do sprawdzania legalności systemu,
po każdorazowym uruchomieniu lub restarcie komputera będzie się ukazywać nam okno
ze stosowną informacją i propozycją ściągnięcia i zainstalowania WGA.
Sposobów pozbycia się wyżej opisanej niedogodności jest co najmniej kilka, ja przedstawię
jedną z nich nie wymagającą ściągania ani instalowania żadnych dodatkowych programów.
Zaczynamy od wybrania z menu start pozycji uruchom. Następnie wpisujemy w otwartym oknie:
[hide]%windir%\system32\wgatray.exe /u[/hide]
i wciskamy "enter"

Następnie uruchamiamy edytor rejestru (menu start -> uruchom -> regedit)
Z rejestru usuwamy następujący klucz:
[hide]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon[/hide]
Restartujemy komputer. Po uruchomieniu usuwamy następujące pliki (start -> uruchom):
[hide]cmd /c "del %windir%\system32\wgatray.exe"
cmd /c del %windir%\system32\WGAlogon.dll[/hide]
*** UWAGA ***
Obydwie linie wpisujemy dokładnie tak jak to jest napisane powyżej w pole uruchom.
I pozostał nam jeszcze ostatni krok do wykonania.
Ponownie uruchamiamy edytor rejestru (menu start -> uruchom -> regedit) i w kluczu:
[hide]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\WgaNotify[/hide]
zmieniamy wartość NoRemove na 0.

Na koniec możemy jeszcze sprawdzić zakładkę Dodaj lub usuń programy, i jeżeli znajduje się tam na liście wpis Windows Genuine Advantage to go usunąć.

Po całej naszej operacji i restarcie komputera ponownie ukaże nam się okno z propozycją aktualizacji WGA.
Należy w tym wypadku odznaczyć wzmiankowaną aktualizację aby więcej nie oglądać propozycji jej instalacji.
Nie tracimy oczywiście dostępu do innych aktualizacji.


źródło:
[XP] Usunicie powiadomienie o oryginalnoci systemu Windows :: winui.pl - Odmienimy Twojego Windowsa